• : 0505 470 90 00
2021 Reklam Tarifesi

2021 Reklam Tarifesi

ANA SAYFA REKLAMLARI ÜCRETLERİ:

.

.

,

ANA SAYFA VİTRİN REKLAMLARI ÜCRETLERİ:

.

.

.

İLANLAR SAYFASI REKLAM ÜCRETLERİ:

.

.

.

.

FİRMA SAYFASI REKLAM ÜCRETLERİ: